Event Category: Birthday

  • विश्वकर्मजयन्ती

    August 15, 2016
    पुराणेषु विश्वकर्मा देवशिल्पी इति बहुमन्यते। तस्य जन्मदिनमेव भाद्रपदमासस्य शुक्लपक्षपञ्चमी। शिल्पिकुलेन आराध्यमानः अयं देवः।
  • श्रीकृष्णजयन्ती

    August 15, 2016
    भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म भाद्रपदमासस्य अष्टमी तिथौ रोहिणी नक्षत्रे अभवत्। विश्वे सर्वत्र  दिनमिदं पवित्रतया आघुष्यते। श्रीकृष्ण धर्मस्य भगवद्गीतायाः च प्रसक्तिः  सर्वत्र…