भारतस्य प्रथमा वनिता प्रधानमन्त्री इन्दिरा प्रियदर्शिनी गान्धी महोदयायाः मृतिदिनमेव देशीयपुनरर्पणदिनत्वेन आचरति। चतुर्वारं भारतस्य प्रधानमन्त्रीपदम् अलङ्कृतवति इयं तस्यैव सुरक्षोद्योगिभिः मारिता।