स्वतन्त्रभारतस्य प्रथम शिक्षाविभागस्य मन्त्रिणः मौलाना अब्दुल् कलाम् आसाद् महाभागस्य जन्मदिनमेव देशीयशिक्षादिनत्वेन आघुष्यते।