स्वतन्त्रभारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री जवहर्लाल् नेह्रु (1889 November 14 – 1964 May 27) महाभागस्य जन्मदिनेव भारते शिशुदिनत्वेन आघुष्यते।