भाषाधारेण मलयालभाषिणां जनानां राज्यत्वेन ऐक्यकेरलराज्यं November प्रथमे दिने रूपीकृतम्। तद्दिनं विश्वमलयालभाषादिनत्वेन आचर्यते।