भाद्रपदमासस्य शुक्लपक्षे चतुर्थीतिथौ विनायकचतुर्थीमहोत्सवः आघुष्यते। पौराणिकोयं  उत्सवः देशीयान्दोलनेषु सामूहिकचालकशक्तित्वेन पुनरुज्जीवितम लोकमान्यबालगङ्गाधरतिलकेन पुनरुज्जीवितः इति ऐतिहासिकभूमिका अपि अस्ति। इदानीम् अयम् उत्सवः भारतस्य देशीयोत्सवेषु अन्यतमः भवति।