पुराणेषु विश्वकर्मा देवशिल्पी इति बहुमन्यते। तस्य जन्मदिनमेव भाद्रपदमासस्य शुक्लपक्षपञ्चमी। शिल्पिकुलेन आराध्यमानः अयं देवः।