विश्वविख्यातस्य आङ्गलेयसाहित्यकारस्य विल्यं षेक्स्पियर् महोदयस्य जन्मदिनं विश्व – आङ्गलभाषादिनत्वेनापि आचरति। आङ्गलमधुना विश्वभाषा भवति। आङ्गलस्य आस्थानम् इङ्ग्लण्ड् राष्ट्रमस्ति। आङ्गलस्य विकासः आधुना विश्वे सर्वत्र व्याप्तः अस्ति।