भारतस्य विशिष्टः उत्सवः भवति होली। होलीम् अधिकृत्य विविधाः ऐतिह्याः प्रचलन्ति। वसन्त ऋतोः स्वागतं कर्तुम् अयं उत्सवः अायुज्यते। धर्मभेदं विहाय सर्वे जनाः वर्णानि लेपयन्तः आघोषयन्ति । फाल्गुन मासस्य पौर्णमी तिथौ भवति अयम् आघोषः।