श्री अरविन्दघोषः प्रमुखः देशीयनेता, दार्शनिकः, योगी, गुरुः तथा कविः इत्यादि बहुमुखप्रसिद्धः आसीत्। आङ्गलशासनकाले एषः स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे भागभाक् अकरोत्।