भारतीयबङ्गाल् देशीयः बहुमुखप्रतिभा बङ्गाल् नवोत्थानस्य नेता च अयं तत्त्वचिन्तकः, लेखकः, विवर्तकः, विद्याभ्यासविचक्षणः, प्रसाधकः इत्यादि विविधक्षेत्रेषु प्रथितः।