रसतन्त्रे तथा भौतिकशास्त्रे च अतीवनिष्णातः शास्त्रज्ञः। 1908 तमे वर्षे रसतन्त्रे नोबेल्पुरस्कारजेता आसीत्। आणवघटना अनेनैव उद्घाटयत्।