प्रसिद्धः जर्मनीदेशीयः भौतिकशास्त्रज्ञः आसीत् जोर्ज् सैमण् ओम्। तस्य बहुमानार्थं विद्युद्प्रतिरोधस्य अन्ताराष्ट्रियस्य एककाय (मापक) ओम् इति नामकरणं भौतिकशास्त्रकारैः कृतम्।