भारतीयः आत्मीयाचार्यः भवति ओषो इति विख्यातः रजनीष् चन्द्रमोहन् जैन्।विश्वविख्यातस्य अस्य अनेके कृतयः विश्वे पञ्चपञ्चाशदधिकभाषासु अनूदिताः वर्तन्ते।