प्रसिद्धा साहित्यकारी अनिता देशायी महोदयायाः पुत्री तथा साहित्यकारी अख्यायिकाकारी च भवति किरण् देशायी। तस्य इन्हरिटन्स् ओफ् लोस् इत्स्याः अख्यायिकायाः कृते 2006 तमे वर्षे लेमान् बुक्कर् पुरस्कारः प्राप्तः।