विश्वसाहित्ये विख्यातः कथाकारः, सामाजिकपरिष्कर्ता चासीत् चाळ्स् डिक्कन्स्। इन्गलण्ड् देशे जातः अयम् ओलिवर् ट्विस्ट्, ए क्रिस्मस् करोल् इत्यादीनां ग्रन्थानां रचयिता भवति।