आङ्गलभाषासाहित्यकारः, पत्रलेखकः, उपन्यासकारः, धार्मिकचिन्तकः, आख्यायिकाकारः, साहित्यविमर्शकः, सम्पादकः, निघण्डुकारः इत्यादि बहू विभागेषु प्रसिद्धः भवति।