भारतीयः प्रसिद्धः दार्शनिकः, ग्रन्थकारः, वाग्मी चासीत्। तियोसफिक्कल् सोसैटि संस्थायाः प्रवर्तकः आसीत् अयं पश्चात् तस्यैव दार्शनिकतत्त्वाधिष्ठितभाषणैः जीवनं समर्पितवान्। द फस्ट् आन्ट् लास्ट् फ्रीडम्, फ्रीडम् फ्रम् द नोण् इत्यादयः तस्य ग्रन्थाः भवति।