कर्णाटकसंगीतस्य (दक्षिणभारतीयसंगीतस्य) वाग्गेयकारेषु मूर्धन्यः भवति त्यागराजस्वामी। भारते तमिळ्नाडु राज्ये तिरुवायूर् प्रदेशे जन्म लब्धवानयम्।