प्रसिद्धा ओरियासाहित्यकारी पण्डिता च भवति प्रतिभाराई। 2007 तमे वर्षे पद्मश्री पुरस्कारेण सम्मानिता। 2011 तमे वर्षे ज्ञानपीठपुरस्कारं प्राप्तवती।