पण्डितः रसतन्त्रशास्त्रज्ञः व्यावसायिकसंरभकः प्रफुल्लचन्द्र रायः भारतस्य प्रथम औषधनिर्माणशालायाः स्थापकश्च आसीत्।