विख्यातः जर्मन्देशीयः नाटककारः, कविः च आसीत्। एप्पिक् तियट्टर् इति आशयः अस्य सृष्टिः भवति। द त्री पेन्नि ओप्पेरा, लैफ् ओफ् गलीलियो, मदर् करेज् आन्ड् हेर् चिल्ड्रन् इत्यादीनां ग्रन्थानां कर्ता भवति।