केरलीय नवोत्थाननायकेषु अविस्मरणीयः भवति मन्नत्तु पद्मनाभः। नायर् सर्वीस् सोसैटि – संस्थायाः स्थापकश्च। अयं 2-1 – 1878 तमे दिनाङ्के जन्मप्राप्तः।