सुप्रसिद्धस्य संस्कृतपण्डितस्य शङ्करशास्त्रिणः पुत्रः अयं कर्णाटकासंगीतज्ञः चासीत्। 1971 तमे वर्षे पद्मभूषण् पुरस्कारेण समादृतः।