राष्ट्रियस्वयंसेवकसंघस्य चतुर्थः सर् – संघचालकः आसीत् रजुभय्या इति विख्यातः राजेन्द्र सिंहः। उत्तरप्रदेशे लब्धजन्मा अयम् उत्तमसमायोजकः आसीत्।