सुप्रसिद्धः फ्रान्स् देशीयः नाटककर्ता साहित्याकरश्चासीत् रोमैन् रोलङ् महोदयः। महात्मागान्धी, टागोर्, स्वामिविवेकानन्दः, श्रीरामकृष्णपरमहंसः एतेषां जीवनमधिकृत्य प्रोफेट्स् ओफ् न्यू इन्ट्या इति ग्रन्थं व्यरचयत्। 1915 तम वर्षस्य साहित्य – नोबेल् पुरस्कारजेता भवति।