अल्पव्ययेन गृहनिर्माणम् इत्याशयस्य प्रचारकः आसीत् लारी बेक्कर् इति प्रथितः लोरन्स् बेक्कर्। इङ्ग्लण्ड् – राष्ट्रे लब्धजन्मोऽयं भारतपौरत्वं स्वीकृत्य भारते सेवामकरोत्। पद्मश्री पुरस्कारेण भारतसर्वकारेण समादृतः।