स्वतन्त्रभारतस्य दशमः प्रधानमंत्री आसीत् विश्वनाथ् प्रताप् सिंग्। मण्डल् कम्मिषन् रिपोर्ट् नियमरुपेण व्यवस्थापितः।