आध्यात्मिकाचार्यः असौ वैद्यशास्त्रपठनानन्तरं मलया देशे सेवां कृतवान्। डिवैन् लैफ् ओफ् सोसैटि संस्थायाः स्थापकोयम् उपद्विशतं योगाग्रन्थाणां लेखकः अस्ति। गङ्गातीरे शिवानन्दाश्रमं निर्मितवानयं तमिल् नाट् मध्ये तिरुनेल्वेली स्वदेशी।