भारतीया चलच्चित्रक्षेत्रे गायकी भवति श्रेया घोषाल्। हिन्दी, असामी, बङ्गाली, भोज्पुरी, कन्नटा, ओडिया, मलयालम्, पञ्चाबी, तमिल्, मरात्ति, तेलुगु भाषासु चलच्चित्रगीतानि तया आलपितानि। चतुर्वारं देशीयपुरस्कारः, पञ्चवारं फिलिम् फेयर् पुरस्कारः, आर्. डि. बर्मन् पुरस्कारः इत्यादयाः बहवः पुरस्काराः प्राप्ताः।