2008 नवम्बर् मासे मुम्बई नगरे सञ्जाते आतङ्गवादाक्रमणे अतङ्गवादिभिः मारितः भारतीयसैनिकः आसीत् मेजर् सन्दीप् उण्णिकृष्णन्। केरले कोषिक्कोट् जिल्लायां लब्धजन्मायं मुम्बई ताज् होट्टल् मध्ये प्रवृत्तमाने युद्धे मृत्युम् उपगतः। अशोकचक्रपुरस्कारेण समादृतः।