भौतिकशास्त्रज्ञः, रसतन्त्ररज्ञः, गणितशास्त्रज्ञः सर् विल्यं हेन्री ब्राग् 1915 वर्षस्य भौतिकशास्त्रनोबेल् पुरस्कारजेता आसीत्।