अभिज्ञानशाकुन्तलं, गीतगोविन्दं, मनुस्मृति इत्यादीनां ग्रन्थानां अङ्गलेयविवर्तकः (अनूदित) आसीत् सर् विल्यं जोण्स्। 1784 तमे वर्षे एष्याटिक् सोसैटी ओफ् बङ्गाल् इति संस्थाम् अस्थापयत्।