सविशेषता निरूपणम्

सविशेषता निरूपणम्

सविशेषता निरूपणम्। वण् प्लस् ७ प्रो (Oneplus 7pro) अभ्यन्तरम् (Internal) राम् (RAM) ६ /८ /१२ जि बि । १२८ / २५६ जि बि संग्रहः। छायाग्रहिणी (Camera) प्रथान -४८,८,१६ एम् पि पूरतवर्ति १६ एम् पि प्रदर्शकम् (DISPLAY) Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors आकारम्...